O nás

Sme spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Krušetnica, ktorému boli obnovené vlastnícke práva v r. 1991. Spoločenstvo obhospodaruje 135 ha lesa v katastrálnom území obce Krušetnica. Toto spoločenstvo tvoria jednotliví podielníci, prevažne obyvatelia obce Krušetnica. Na základe návrhu výboru, valné zhromaždenie odsúhlasilo výstavbu objektu “ Penzión Krušetnica“ s 50% účasťou fondov EÚ.


 

Kde nás nájdete?

Náš penzión sa nachádza 15 km od Or. priehrady, smerom z Námestova na Or. Lesnú, v obci Krušetnica.


Oznamy

Zverejnenie hospodárskeho výsledku za obdobie 01.01.2016 – 31.12.2016